Science meets Business

People

Eugeniusz Boćko

Education

 • Cracow University of Technology Engineering Expertise.
 • Warsaw University of Technology Specialization Chemical Equipment.

Experience

 • Heros Polski Sp. z o.o. (LLC) – Managing Director.
 • Polcargo Spokesman Measurement Instruments.
 • Zaklady Azotowe Tarnow Mościcach SA, Technical Director of the Fertilizer Department.

6th EDITION OF DUTCH POLISH TRADE AWARD

B & B
B & B
B & B
B & B

Foto copyright: Ambasada RP Haga


Bartosz Boćko

Knowledge, skills

  • Doctoral candidate (doctoral proceedings since 2012).
  • A three-year doctoral program, Cracow University of Economics.
  • Two-year MBA from the University of Teesside (UK).
  • Master of Economics, University of Economics in Katowice, Faculty of Economics, Major: International Economic Relations.

Membership

 • Polish Economic Society.
 • European Institute for Advanced Studies in Management.
 • Management Mastery Club Harvard.

Internet

Experience

Today

 • Toorank Polska S.A. (PLC) - CEO, Sales Director.

Before

 • Bank Handlowy w Warszawie S.A (PLC) I-st Import Settlement Department; II-nd Import Department (today’s name: Bank Handlowy w Warszawie S.A. under the name Citi Handlowy).
 • Bank Śląski w Katowicach S.A. (PLC) Foreign Department (today’s name: ING Bank Śląski S.A.).
 • Pepsico Trading Sp. z o.o. – Financial Department; Settlement Department.

Reports

Reports 2016
 • CEOpedia is large knowledge database, which contains articles about management methodology. We have published already 1,338 articles. We still add new texts. Our purpose is to make large knowledge database which will be used by managers, scientists, lecturers and students. Texts in CEOpedia are based on literature and contain references. Each article has been checked by experts before publishing.
 • Coating technology for food industry.
 • Spirits International Research (order on demand).
Reports 2015
 • Aging products technical solutions.
Reports 2014 Reports 2012
 • Expansion through cooperation and innovation, The Warsaw Voice, 2012.
Reports 2011
 • Inspired by nature, The Warsaw Voice, 2011.
 • Knowledge management in a biotech company, The Warsaw Voice 2011.
Reports 2010 Reports 2004 - 2008
 • Alianse strategiczne drogą rozwoju firmy, XXVI Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Ustroń 2008.
 • Constant learning, The Warsaw Voice, 2008.
 • Lebda Wyborny P., Bartosz Boćko, Quality Management System as a part of Toorank Polska strategy, Akademia Rolnicza w Krakowie, 2004.
 • Zarządzanie jutra, recenzja książki G. Hamel, B. Breen, serii Harvard Business School Press, Wydawnictwo Red Horse, Lublin 2008.BRANDS AND STRATEGIC ALLIANCES

Lauder’s | Goldwasser | Dalmore | Miodula Prezydencka | Matusalem | Camus | Licor 43 | Villa Massa
Stroh | Clos st. Thomas | Ksara | Pircher | Domaine Wardy | Camus | Diego Zamora | HWAG | Whyte&Mackay | McDuffArticles

 • Boćko B. Analiza DOM jako standard przy tworzeniu aliansów strategicznych, [w:] Nowe tendencje w zarządzaniu, pod. red. M. Pawlak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.
 • Boćko B., Innowacyjność jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i wzrastających wymagań konsumentów, pod red. A. Nalepki, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Biznesu - National Luis University, Nowy Sącz 2005.
 • Boćko B., Metodyka zarządzania aliansem, [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i wzrastających wymagań konsumentów, pod red. A. Nalepki, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Biznesu - National Luis University, Nowy Sącz 2007.
 • Boćko B. Międzynarodowe alianse strategiczne w czasie kryzysu, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2009, nr 10.
 • Boćko B., Procesy rozwojowe aliansu strategicznego opartego na wiedzy w dziedzinie biotechnologii. Nowoczesne przedsiębiorstwo, Ekonomiczne Problemy Usług nr 44, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, nr 572.
 • Boćko B., Programowanie rozwoju, [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i wzrastających wymagań konsumentów, pod red. A. Nalepki, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Biznesu - National Luis University, Nowy Sącz 2006.
 • Boćko B., Programowanie rozwoju organizacji, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2007, nr 4.
 • Boćko B., Bzdek K., Przegląd koncepcji kapitału intelektualnego i jego wpływ na konkurencyjność, [w:] Informacja w zintegrowanej Europie, pod red. R. Borowieckiego i M. Kwiecińskiego, Difin, Warszawa 2006.
 • Boćko B., Przyczynek do badania aliansu strategicznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Katedra Procesu Zarządzania, Kraków 2008.
 • Boćko B., Przyczynek do badania koncepcji opartych na poznaniu i zrozumieniu istotnych czynników kształtujących alianse strategiczne przedsiębiorstw, [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i wzrastających wymagań konsumentów, pod red. A.Nalepki, A. Ujwary-Gil, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Biznesu - National Luis University, 2009
 • Boćko B. Strategic Alliances of Small and Medium-sized Enterprises in the Knowledge-Based Economy, Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami Mikrofirma 2010, Ekonomiczne Problemy Usług nr 50, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2010, nr 585.

Contact
Boćko & Boćko Sp. komandytowa

Św. Stanisława 6/10,
30-070 Kraków,
Poland

NIP (VAT no): PL676-249-18-38
Rejestr Sądowy w Krakowie
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000570605
Kapitał Zakładowy 50000 PLN, w całości wpłacony

Name*:
Phone
Email address*:
Message:*:

Fields marked * must be completed.