Boćko&Boćko Sp.k.

Science meets Business

CONTACT


Boćko & Boćko Sp. komandytowa

Św. Stanisława 6/10,
30-070 Kraków,
Poland

NIP (VAT no): PL676-249-18-38
Rejestr Sądowy w Krakowie
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000570605
Kapitał Zakładowy 50000 PLN, w całości wpłacony

Name*:
Phone
Email address*:
Message:*:

Fields marked * must be completed.